Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych

Orzeł

Kurs na instruktora Łyżwiarstwa

Zobacz wszystkie terminy

Łyżwiarstwo


W łyżwiarstwie możemy wyróżnić dwa rodzaje "Łyżwiarstwo szybkie" i "Łyżwiarstwo figurowe". W obu przypadkach oczywiście poruszamy się po lodzie w specjalnych butach z płozą, aczkolwiek różniących się budową. W łyżwiarstwie szybkim nazywają się panczenami, gdyż są dłuższe od standardowych łyżew.   Łyżwiarstwo szybkie jest sportem wytrzymałościowym i siłowym, zaś figurowe bardziej tanecznym i pokazowym.

Czy instruktor łyżwiarstwa jest potrzebny ?


Naszym zdaniem bezapelacyjnie jest potrzebny! Samo poruszanie się na łyżwach to nie lada wyzwanie, a co dopiero jazda szybka czy figurowa. Każde wyczynowe popisy na lodzie wymagają koordynatora czyli osoby, która będzie korygowała błędy i szkoliła wedle dobrego rzemiosła. Dlatego warto jest odbyć kurs instruktora łyżwiarstwa . Jeśli łyżwiarstwo jest Twoją pasją, ten kurs jest dla Ciebie.

Dlaczego warto zrobić kurs instruktora łyżwiarstwa z CKKS?


CKKS   INNI
990-1390zł   600-4000zł
  Plastikowa legitymacja instruktorska.  
  Małe grupy szkoleniowe (maksymalnie 12 osób).  
  Bezpłatne egzaminy i poprawki.  
  Możliwość bezpłatnego powtórzenia całego kursu.  
  Wykwalifikowana kadra wykładowców i absolwentów AWF.  
  Wpis do placówek oświatowych.  
  Nadzór Kuratorium Oświaty.  
  Nadzór Urzędu Marszałkowskiego.  
  Wpis do RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych).  
  Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w cenie kursu.  
  Płatny staż dla najlepszych kursantów.  
  Rabaty przy zapisach grupowych (min. 2 osoby).  
  Ukryte koszty.  


W naszej ofercie znajdziecie zarówno kurs na Instruktora Rekreacji Ruchowej jak i na Instruktora Sportu.

Instruktor Rekreacji Ruchowej (IRR):
Część specjalistyczna: 990zł.
Część ogólna: 200zł.
Łącznie: 1190zł.

Instruktor Sportu (IS):
Część specjalistyczna: 1190zł.
Część ogólna: 200zł.
Łącznie: 1390zł.

Z opłaty za część ogólną zwolnieni są absolwenci szkół wyższych ( wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ), osoby które ukończyły część ogólną kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu i osoby posiadające już legitymację instruktorską.
Dokładny opis części ogólnej kursów instruktorskich oraz możliwości zwolnienia z opłaty i egzaminu znajdziecie tutaj:

Część ogólna kursu Instruktora Rekreacji Ruchowej

Część ogólna kursu Instruktora Sportu

Kurs kończy się egzaminem zdawanym przed komisją CKKS. Po zdaniu egzaminu i złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów kursant w ciągu 20 dni roboczych otrzymuje dwie legitymacje wg następującego wzoru.

CKKS - legitymacja instruktora

Szczegółowy opis placówki wydającej uprawnienia znajduje się w zakładce „O NAS”

Ilość kursantów: max 16 osób.

 

Ramowy program części specjalistycznej na Instruktora Łyżwiarstwa.


Przedstawienie hostorii dyscypliny.

Bezpieczeństwo prowadzonych zajęć.

Poznanie poprawnej metodyki nauczania, wraz z zasadami prowadzenia zajęć z uczniami o różnym stopniu zaawansowania technicznego.

Zasady prowadzenia zajęć dla uczniów w różnym wieku - praktyka

Zasady poprawnej demonstracji elementów technicznych.

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

Terminy kursów

Poniżej przedstawiamy terminarz kursów instruktorskich, trenerskich i szkoleń w poszczególnych miastach.


Obecnie terminarz kursów instruktorskich jest pusty


Jeżeli podane powyżej terminy nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin specjalnie dla Państwa.
W tym celu prosimy o kontakt.
Ważne informacje i kwestionariusz osobowy do pobrania
Kursy na instruktora i trenera Szkolenia doskonalące i medyczne Zapisz się na kurs Dokumenty do pobrania

Facebook | CKKS YouTube | CKKS Google+ | CKKS