tel: 71 307 12 11, email: sekretariat@ckks.pl
  Zaloguj się
ckks-logo
MEN

Medyczny Trener Personalny

Zobacz wszystkie terminy Galeria zdjęć Opinie absolwentów

Kim jest Trener Medyczny i co nam daje

 Celem kursu jest poszerzanie zakresu wiedzy o tematyce medyczno-sportowej dotyczącej pracy z klientem mającym problemy zdrowotne lub jako profilaktyka zdrowotna. Uczestnicy szkolenia nauczą się, jak pracować z podopiecznym, który chce podjąć aktywność fizyczną po przebytym urazie lub przewlekłej kontuzji. Słuchacze poznają elementy profilaktyki i prewencji urazów, technik mobilizowania czy rozciągania. Zdobędą również wiedzę z zakresu metod przywracania równowagi mięśniowo - powięziowej czy anatomii palpacyjnej. Wiedza zdobyta podczas szkolenia przygotowuje do podjęcia indywidualnej pracy z klientem, jego dolegliwościami czy dysfunkcjami aparatu ruchu. Szkolenie nie daje uprawnień zawodu fizjoterapeuty, natomiast przygotowuje uczestnika, by jako trener czy instruktor móc podjąć współpracę z klientem.

Dlaczego warto odbyć kurs trenera medycznego?

W obecnych czasach świadomość potrzeby treningu u osób, które mają różnego rodzaju dolegliwości i dysfunkcje jest duża. Tematyka treningu personalnego obejmuje coraz szerszy zakres. Medyczny Trener Personalny specjalizujący się w treningu określonej grupy, będzie mógł skuteczniej planować treningi i osiągać zamierzone efekty w pracy z podopiecznym.

Dla kogo kurs trenera medycznego

- Trenerzy Personalni, którzy chcą poszerzyć zakres wiedzy o specyfikę w treningu medycznym - osoby rozpoczynające edukację w tematyce Treningu Personalnego - instruktorzy Fitness - trenerzy w ośrodkach sportowych zajmujący się profilaktyką urazów w sporcie i przygotowujący do udziału w zawodach
Kurs na trenera medycznego obejmuje w sumie 60 godzin akademickich ćwiczeń, wykładów i hospitacji. Kurs kończy się egzaminem zdawanym przed komisją CKKS. Po zdaniu egzaminu kursant w ciągu 20 dni roboczych otrzymuję legitymacje trenerskie wg następującego wzoru.

CKKS - legitymacja trenera personalnego
Szczegółowy opis placówki wydającej uprawnienia znajduje się w zakładce O nas

Cena kursu: 1390zł / brutto od osoby
Zapisując się grupowo otrzymuje się zniżkę.
Szczegóły telefonicznie lub mailowo.
Ilość kursantów: max 16 osób.

Budowa kursu

ZDROWY KRĘGOSŁUP

 • Anatomia człowieka:  budowa kręgosłupa, kręgów i krążka międzykręgowego, mięśnie przykręgosłupowe, grzbietu, brzucha, obręczy barkowej, obręczy miednicznej.
 • Podstawowe funkcje kręgosłupa oraz funkcje mięśni stabilizujących kręgosłup
 • Opis prawidłowej postawy ciała, analiza postawy uczestników
 • Krzywizny kręgosłupa oraz wady postawy
 • Główne schorzenia kręgosłupa: dyskopatia, przepuklina, rwa kulszowa
 • Przyczyny bólów pleców oraz sposoby radzenia sobie z bólem.
 • Wskazania i przeciwwskazania do ćwiczeń
 • Metodyka ćwiczeń prozdrowotnych


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • Ćwiczenia rozluźniające i wzmacniające mięśnie karku i szyi
 • Ćwiczenia rozciągające i wzmacniające obręcz barkową
 • Ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięśnie grzbietu
 • Ćwiczenia wzmacniające i aktywujące mięśnie brzucha
 • Ćwiczenia rozciągające i wzmacniające obręcz miedniczną
 • Ćwiczenia rozciągające biodra i grupę kulszowo-goleniową
 • Wady postawy - przykłady postępowania oraz doboru ćwiczeń korekcyjnych
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu: mała, duża piłka, rollery, gumy
 • Nauka wydawania poleceń i prowadzenia zajęć 10. Przykładowy trening z omówieniem
 • Nauka prowadzenia samodzielnie zajęć.  


PROFILAKTYKA I PREWENCJA URAZÓW CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 • Pojęcia profilaktyka i prewencja
 • Czym jest mobilność oraz sposoby jej kształtowania
 • Stabilizacja mięśniowa wewnętrzna i zewnętrzna
 • Sposoby poprawy stabilizacji mięśniowej
 • Stabilizacja dynamiczna w treningu prozdrowotnym
 • Zasady budowania jednostki treningowej w treningu prozdrowotnym
 • Mobilność i stabilność w poszczególnych segmentach aparatu ruchowego
 • Omówienie podstawowych urazów w poszczególnych stawach
 • Przodopochylenie miednicy, butt wink, glute amnesia i sposoby ich zapobiegania
 • Sposoby szacowania ryzyka
 • Najczęstsze urazy w sporcie i ich omówienie
 • Dysfunkcje aparatu ruchu i jego konsekwencje
 • Rola i funkcje stosowania stabilizatorów.


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • Składowe indywidualnej rozgrzewki oraz schemat jej przeprowadzenia
 • Rolowanie oraz praca na punktach spustowych z użyciem wałka i piłek
 • Przykładowe ćwiczenia z użyciem wałka w treningu prozdrowotnym
 • Ćwiczenia mobilizujące poszczególne aparaty ruchu
 • Podstawowe wzorce ruchowe w treningu
 • Zasady nauczania wzorców ruchowych
 • Ćwiczenia na mięśnie głębokie brzucha - stabilizacja statyczna
 • Stabilizacja dynamiczna mięśni core z wykorzystaniem przyborów
 • Aktywacja mięśni pośladkowych oraz stóp
 • Stabilizacja dynamiczna mięśni nóg
 • Aktywacja mięśni obręczy barkowej
 • Przykładowy trening stabilizacji głębokiej FBW w treningu prozdrowotnym
 • Przykładowy trening medyczny wykorzystywany w sportach drużynowych i indywidualnych
 • Podstawowe ćwiczenia na siłowni, ich prawidłowe wzorce oraz metodyka nauczania
 • Stretching indywidualny oraz asystowany
 • Podstawowe testy funkcjonalne i  ocena funkcjonalna poszczególnych segmentów aparatu ruchu 
 • Tworzenie przykładowych planów korekcyjnych oraz funkcjonalnych w treningu medycznym
 • Najczęstsze błędy popełniane w profilaktyce urazów.
 • Opracowanie indywidualnych planów przez uczestników.
Powyższy opis i program ma charakter poglądowy i może zostać zmieniony w zależności od warunków organizacyjnych i osoby prowadzącej zajęcia.
Terminy kursów

Poniżej przedstawiamy aktualny terminarz w poszczególnych miastach.
Jeżeli podane powyżej terminy na "Medyczny Trener Personalny" nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin specjalnie dla Państwa. W tym celu prosimy o kontakt przez formularz "Zaproponuj termin".
 Zaproponuj terminWażne informacje i kwestionariusz osobowy do pobrania

Opinie absolwentów CKKS

Opinie absolwentów CKKS

ocena: 4.6 / 5
Elżbieta, Biała Podlaska
Świetnie przekazana wiedza, ogrom doświadczenia wykładowcy. Wysoki poziom merytoryczny i duży zakres różnorodnych ćwiczeń nie pozwoliły na nudę.
ocena: 4.6 / 5
Olga, Kielce
Fajna atmosfera, dużo wiedzy i masa praktyki. Godny polecenia kurs


Galeria zdjęć

Galeria zdjęć


Facebook | CKKS YouTube | CKKS Instagram | CKKS