tel: 71 307 12 11, email: sekretariat@ckks.pl
  Zaloguj się
ckks-logo
MEN

Kurs Instruktora Tenisa Stołowego

Zobacz wszystkie terminy Galeria zdjęć Opinie absolwentów

Tenis stołowy.

Tenis stołowy to jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych. Zwana popularnie ping pongiem, narodziła się w Anglii w latach osiemdziesiątych XIX wieku, a już z początkiem XX wieku pojawiła się w Polsce.

W latach osiemdziesiątych XX wieku, dzięki wybitnemu zawodnikowi pochodzącemu Andrzejowi Grubbie, tenis stołowy był w Polsce niezwykle popularny. Niebywały talent poparty ogromną pracą sprawił, że polska szkoła tenisa stołowego zaczęła liczyć się na najważniejszych turniejach rangi światowe.

Do kogo skierowany jest kurs instruktora tenisa stołowego

Kurs na instruktora tenisa stołowego przeznaczony jest dla nauczycieli i pasjonatów tego sportu.
Tenis stołowy choć od 1988 roku jest dyscypliną olimpijską, nie jest obecnie już tak popularny, rzadko pojawia się w telewizji, to jednak nadal pozostaje dyscypliną chętnie wykorzystywaną w ośrodkach wczasowych, rekreacyjnych, w prywatnych domach, zarówno wśród dzieci jak i dorosłych jako forma aktywności ruchowej.
Obecnie w każdej szkole, podczas zajęć W-F, prowadzone są lekcje w ramach tenisa stołowego. Dyscyplina ta na stałe zagościła jako element rywalizacji międzyszkolnej na zawodach sportowych.

Dlaczego warto robić kurs z CKKS

 

CKKS 990-1390zł
Plastikowa legitymacja instruktorska.  
Małe grupy szkoleniowe (maksymalnie 16 osób).  
Bezpłatne egzaminy i poprawki.  
Możliwość bezpłatnego powtórzenia całego kursu.  
Wykwalifikowana kadra wykładowców i absolwentów AWF.  
Wpis do placówek oświatowych.  
Akredytacja Kuratorium Oświaty. (Nr 43/2019)  
Nadzór Urzędu Marszałkowskiego.  
Wpis do RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych).  
Ukryte koszty.  
Możliwość ukończenia kursu w trybie indywidualnym lub w zamkniętej grupie w wybranym terminie w cenie od 2500zł do 6500zł  

 

Formy kursu instruktora tenisa stołowego i kryteria jakie muszą spełnić kursanci.


Kurs instruktora tenisa w naszej placówce przeprowadzamy w dwóch formach, a mianowicie w formie tygodniowej (od poniedziałku do niedzieli) i w formie weekendowej (gdzie kursy odbywają się w soboty i niedziele).

W naszej ofercie znajdziecie zarówno kurs na Instruktora Rekreacji Ruchowej jak i na Instruktora Sportu.

Instruktor Rekreacji Ruchowej (IRR):
Część specjalistyczna: 990zł.
Część ogólna: 200zł.
Łącznie: 1190zł.

Instruktor Sportu (IS):
Część specjalistyczna: 1190zł.
Część ogólna: 200zł.
Łącznie: 1390zł.

Z opłaty za część ogólną zwolnieni są absolwenci szkół wyższych ( wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ), osoby które ukończyły część ogólną kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu i osoby posiadające już legitymację instruktorską.

Kurs kończy się egzaminem zdawanym przed komisją CKKS. Po zdaniu egzaminu i złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, kursant w ciągu 20 dni roboczych otrzymuje dwie legitymacje wg następującego wzoru.

 legitymacja CKKS

Szczegółowy opis placówki wydającej uprawnienia znajduje się w zakładce „O NAS”

Ilość kursantów: max 16 osób.

 

Ramowy program części specjalistycznej na Instruktora Stołowego.

 • 1. Historia tenisa stołowego na świecie i w Polsce
 • 2. Tenis stołowy dawniej i dziś - style w tenisie stołowym - sprzęt       
 • 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas zajęć tenisa stołowego 
 • 4. Przepisy Polskiego Związku Tenisa Stołowego - przepisy - kategorie wiekowe - rozgrywki       
 • 5. Wprowadzenie do zajęć praktycznych - nazewnictwo - uchwyt  - postawa       
 • 6. Metodyka nauczania tenisa stołowego (teoria i praktyka)
 • - przygotowanie motoryczne
 • - uderzenia
 • - serwis 
 • - gra podwójna
 • - gra na punkty jako forma kontroli postępów i element motywacyjny 
 • 7. Organizacja pracy 
 • - jednostka treningowa na kolejnych poziomach umiejętności
 • - praca z grupą homogeniczną (wiek, umiejętności)
 • - praca z grupa heterogeniczną (wiek, umiejętności)
 • - planowanie okresów szkoleniowych 
 • 8. Organizacja zawodów w tenisie stołowym
 • - różnorodność systemów rozgrywek indywidualnych i drużynowych 
Powyższy opis i program ma charakter poglądowy i może zostać zmieniony w zależności od warunków organizacyjnych i osoby prowadzącej zajęcia.
Terminy kursów

Poniżej przedstawiamy aktualny terminarz w poszczególnych miastach.
Jeżeli podane powyżej terminy na "Kurs Instruktora Tenisa Stołowego" nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin specjalnie dla Państwa. W tym celu prosimy o kontakt przez formularz "Zaproponuj termin".
 Zaproponuj terminWażne informacje i kwestionariusz osobowy do pobrania

Opinie absolwentów CKKS

Opinie absolwentów CKKS

Brak opinii


Galeria zdjęć

Galeria zdjęć


Facebook | CKKS YouTube | CKKS Instagram | CKKS