Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych

Orzeł

Kurs na instruktora Squasha

Zobacz wszystkie terminy

Squash

Squash to dyscyplina jak tenis ziemny w której korzystamy z rakiety, piłki i biorze w niej udział dwóch zawodników, lecz tutaj owe podobieństwa obu dyscyplin się kończą. Grając w squasha odbijamy piłkę o ścianę w wyznaczonym liniami polu gry, staramy sie odbijać tak aby jak najbardziej utrudnić przeciwnikowi odebranie uderzonej przez nas piłki. Kort ma bryłę prostokątu, nie jest on podzielony tak jak w Tenisie, obaj zawodnicy poruszają sie na tym samym polu gry.

Po co kurs instruktora squasha ?

Squash jest bardzo młodą dyscypliną sportu, lecz bardzo mocno zbiera coraz większą liczbę zwolennkików. Mimo wszysko iż nie jest jeszcze dyscyplina olimpijską to władze światowe starają się by była wpisana na listę gier Olimpijskich. Z ciekawostek we Wrocławiu odbyły sie Mistrzostwa Świata właśnie w tej dyscyplinie, dlatego warto odbyć kurs instruktora squasha bo rozwija się on w Polsce bardzo prężnie.

Dlaczego warto zrobić kurs na instruktora squasha z CKKS?


CKKS   INNI
990-1390zł   600-4000zł
  Plastikowa legitymacja instruktorska.  
  Małe grupy szkoleniowe (maksymalnie 12 osób).  
  Bezpłatne egzaminy i poprawki.  
  Możliwość bezpłatnego powtórzenia całego kursu.  
  Wykwalifikowana kadra wykładowców i absolwentów AWF.  
  Wpis do placówek oświatowych.  
  Nadzór Kuratorium Oświaty.  
  Nadzór Urzędu Marszałkowskiego.  
  Wpis do RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych).  
  Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w cenie kursu.  
  Płatny staż dla najlepszych kursantów.  
  Rabaty przy zapisach grupowych (min. 2 osoby).  
  Ukryte koszty.  


W naszej ofercie znajdziecie zarówno kurs na Instruktora Rekreacji Ruchowej jak i na Instruktora Sportu.

Instruktor Rekreacji Ruchowej (IRR):
Część specjalistyczna: 990zł.
Część ogólna: 200zł.
Łącznie: 1190zł.

Instruktor Sportu (IS):
Część specjalistyczna: 1190zł.
Część ogólna: 200zł.
Łącznie: 1390zł.

Z opłaty za część ogólną zwolnieni są absolwenci szkół wyższych ( wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ), osoby które ukończyły część ogólną kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu i osoby posiadające już legitymację instruktorską.
Dokładny opis części ogólnej kursów instruktorskich oraz możliwości zwolnienia z opłaty i egzaminu znajdziecie tutaj:

Część ogólna kursu Instruktora Rekreacji Ruchowej

Część ogólna kursu Instruktora Sportu

Kurs kończy się egzaminem zdawanym przed komisją CKKS. Po zdaniu egzaminu i złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów kursant w ciągu 20 dni roboczych otrzymuję dwie legitymacje wg następującego wzoru.

 legitymacja CKKS

Szczegółowy opis placówki wydającej uprawnienia znajduje się w zakładce „O NAS”

Ilość kursantów: max 16 osób.

 

Ramowy program części specjalistycznej na Instruktora Squasha.



Bezpieczeństwo na zajęciach i w czasie gry

Omówienie każdego zagrania, poprawne wykonanie zagrania

Uwagi związane z aspektami technicznymi gry

Miejsce plasowania piłki

Ułożenie działa, ułożenie ciężaru ciała przy poszczególnych zagraniach

Poprawne nagrywanie piłki

Prawidłowe prowadzenie rakiety

Komendy jakimi posługujemy się w pracy z ćwiczącym

Poprawna merytoryka prowadzenia zajęć - poprawna komunikacja, zachowanie na korcie

Wiedza z zakresu pracy z dzdiećmi

Program juniorski PFS - prezentacja

Stopnie juniorskie - egzaminy

Praca na korcie

Terminy kursów

Poniżej przedstawiamy terminarz kursów instruktorskich, trenerskich i szkoleń w poszczególnych miastach.


Obecnie terminarz kursów instruktorskich jest pusty


Jeżeli podane powyżej terminy nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin specjalnie dla Państwa.
W tym celu prosimy o kontakt.
Ważne informacje i kwestionariusz osobowy do pobrania
Kursy na instruktora i trenera Szkolenia doskonalące i medyczne Zapisz się na kurs Dokumenty do pobrania

Facebook | CKKS YouTube | CKKS Google+ | CKKS