Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych

Orzeł

Kurs na instruktora Sportów Motorowodnych

Zobacz wszystkie terminy

Założenia programowe kursu - cel dydaktyczny


Głównym celem jest przygotowanie kursantów do nauczania młodzieży i dorosłych poruszania się sprzętem motorowodnym. Osiągnięcie celu odbędzie się poprzez realizację następujących zadań:

- Uzyskanie wysokiego poziomu umiejętności technicznych w posługiwaniu się sprzętem motorowodnym
- Opanowanie metodyki i umiejętności nauczania oraz organizacji pracy załogi ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na wodzie
- Rozwijanie wyobraźni, samodzielnego i krytycznego myślenia oraz umiejętności podejmowania decyzji niezbędnych w pracy z adeptami sportów wodnych
- Przygotowanie do świadomego prowadzenia działalności wychowawczej, zgodnej z ogólnymi zwyczajami, etykietą żeglarską i ochroną środowiska.
- Potwierdzenie umiejętności technicznych prowadzenia jednostki motorowej w różnych warunkach wiatrowych oraz demonstrowania manewrów w zakresie programu szkolenia

Rodzaj uprawnień nadawanych po ukończeniu kursu.

Osoby, które ukończą z wynikiem pozytywnym szkolenie instruktorskie – uzyskają legitymację INSTRUKTORA SPORTU specjalność: SPORTY MOTOROWODNE

Forma i wymogi egzaminacyjne:

- Uzyskanie pozytywnej oceny na sprawdzianie technicznym zawierającym:
- Technika żeglugi: planowanie, pole i wybór wariantu manewru, właściwe wydawanie komend
- Demonstrowanie manewrów: obowiązują wszystkie manewry proste i złożone
- Znajomość opisów: obowiązują wszystkie manewry proste i złożone (opisy na wodzie i lądzie)
- Prowadzenie zajęć motorowodnych
- Zaliczenie z teorii żeglugi jachtem motorowym.


Kilka słów i atutów sportów motorowodnych.

Motorówki to doskonała zabawa na wodzie z dodatkiem adrenaliny. Letnie szaleństwo w wielu przypadkach łączone jest z korzystaniem ze skuterów lub łodzi motorowych.

Dobrym biznesem sezonowym stają się wypożyczalnie skuterów i łodzi motorowych. Idealnie byłoby gdyby w każdej takiej wypożyczalni był przynajmniej jeden instruktor, który przeszkoli osoby przed pierwszym rejsem.

Kurs na instruktora sportów motorowodnych.

Przy tak dużym ryzyku dobrze jest mieć podstawową wiedzę jak nauczać innych prawidłowego i bezpiecznego użytkowania sprzętu motorowodnego.
Paweł Kisielczuk | 17.07.2015
Jestem bardzo zadowolony z tego kursu. Kadra doświadczonych "Wilków Morskich" sprzedała mi olbrzymią część swojej wiedzy :) Dziękuję i do zobaczenia na szlaku .
 
CKKS   INNI
1500zł   2000- 3000zł
  Plastikowa legitymacja instruktorska.  
  Małe grupy szkoleniowe (maksymalnie 16 osób).  
  Bezpłatne egzaminy i poprawki.  
  Możliwość bezpłatnego powtórzenia całego kursu.  
  Wykwalifikowana kadra wykładowców i absolwentów AWF.  
  Wpis do placówek oświatowych.  
  Nadzór Kuratorium Oświaty.  
  Nadzór Urzędu Marszałkowskiego.  
  Wpis do RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych).  
  Płatny staż dla najlepszych kursantów.  
  Ukryte koszty.  
Instruktor Sportu, specjalność: Sporty Motorowodne (IS): Cena: 1500zł.

Dla osób zapisujących się jednocześnie na
Kurs na instruktora Żeglarstwa
cena łączna to 2300zł. brutto /os. za całość.

W cenie wliczone jest szkolenie, wynajem sprzętu i opłaty egzaminacyjne

Osoba zapisująca się powinna: posiadać uprawnienia sternika motorowodnego

Kurs kończy się egzaminem zdawanym przed komisją CKKS. Po zdaniu egzaminu i złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów kursant w ciągu 20 dni roboczych otrzymuje dwie legitymacje wg następującego wzoru.

 legitymacja CKKS

Szczegółowy opis placówki wydającej uprawnienia znajduje się w zakładce „O NAS”

Ilość kursantów: max 16 osób.

 

Ramowy program kursu na Instruktora Sportów Motorowodnych.1. Teoria manewrowania jachtem motorowym

2. Struktura organizacyjna turystyki motorowodnej w Polsce

3. Doskonalenie techniki manewrowania jachtem motorowym

4. Metodyka prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych

5. Przepisy państwowe i związkowe regulujące szkolenia na stopnie i licencje motorowodne

6. Organizacja szkoleń

7. Organizacja i zasady prowadzenia egzaminu

8. Bezpieczeństwo w porcie, na wodzie i przepisy prawne regulujące żeglugę.

Terminy kursów

Poniżej przedstawiamy terminarz kursów instruktorskich, trenerskich i szkoleń w poszczególnych miastach.


Obecnie terminarz kursów instruktorskich jest pusty


Jeżeli podane powyżej terminy nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin specjalnie dla Państwa.
W tym celu prosimy o kontakt.
Ważne informacje i kwestionariusz osobowy do pobrania
Kursy na instruktora i trenera Szkolenia doskonalące i medyczne Zapisz się na kurs Dokumenty do pobrania

Facebook | CKKS YouTube | CKKS Google+ | CKKS