Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych

Orzeł

Kurs na Instruktora Snowboardu

Zobacz wszystkie terminy

Uwielbiasz białe szaleństwo? Zdobądź Instruktora Snowboardu!


Snowboarding to stosunkowo młoda dyscyplina białego szaleństwa, która bardzo szybko zdobyła uznanie amatorów silnych wrażeń. Szeroki wachlarz emocji począwszy od, spokojnego szusowania po przygotowanych stokach, poprzez pełną adrenaliny akrobatykę, jazdę w snowparkach, po dającą niesamowite poczucie wolności szaleńczą jazdę poza trasami. Sprawia to, że każdy z zapaleńców odnajdzie się w tej dyscyplinie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom adeptów snowboardingu proponujemy szkolenie na stopień instruktora snowboardu. Kładziemy nacisk na opanowanie niezbędnych informacji do prowadzenia zajęć, technik jazdy oraz na zdobycie obszernej wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania. Na każdym etapie zaawansowania i rozwoju psychomotorycznego wyróżni on Was na rynku pracy, a rzetelne przygotowanie z pewnością docenią Wasi przyszli klienci.

Dlaczego warto zrobić kurs instruktora snowboardu z CKKS?


CKKS   INNI
990-1390zł   800-3600zł
  Plastikowa legitymacja instruktorska.  
  Małe grupy szkoleniowe (maksymalnie 12 osób).  
  Bezpłatne egzaminy i poprawki.  
  Możliwość bezpłatnego powtórzenia całego kursu.  
  Wykwalifikowana kadra wykładowców i absolwentów AWF.  
  Wpis do placówek oświatowych.  
  Nadzór Kuratorium Oświaty.  
  Nadzór Urzędu Marszałkowskiego.  
  Wpis do RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych).  
  Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w cenie kursu.  
  Płatny staż dla najlepszych kursantów.  
  Rabaty przy zapisach grupowych (min. 2 osoby).  
  Ukryte koszty.  


W naszej ofercie znajdziecie, zarówno kurs na Instruktora Rekreacji Ruchowej jak i na Instruktora Sportu.

Instruktor Rekreacji Ruchowej (IRR):
Część specjalistyczna: 990zł.
Część ogólna: 200zł.
Łącznie: 1190zł.

Instruktor Sportu (IS):
Część specjalistyczna: 1190zł.
Część ogólna: 200zł.
Łącznie: 1390zł.

Z opłaty za część ogólną zwolnieni są absolwenci szkół wyższych ( wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ), osoby które ukończyły część ogólną kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu i osoby posiadające już legitymację instruktorską.
Dokładny opis części ogólnej kursów instruktorskich oraz możliwości zwolnienia z opłaty i egzaminu znajdziecie tutaj:

Część ogólna kursu Instruktora Rekreacji Ruchowej

Część ogólna kursu Instruktora Sportu

Egzamin na Instruktora Snowboardu.

Kurs kończy się egzaminem zdawanym przed komisją CKKS. Po zdaniu egzaminu i złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów kursant w ciągu 20 dni roboczych otrzymuje dwie legitymacje wg następującego wzoru:

 legitymacja CKKS

Szczegółowy opis placówki wydającej uprawnienia znajduje się w zakładce „O NAS”

Ilość kursantów: max 14 osób.

Ramowy program części specjalistycznej na Instruktora Snowboardu.Teoria:

Bezpieczeństwo w górach - pomoc w wypadkach snowboardowych

Dekalog FIS

Konserwacja sprzętu

Regulamin Konkurencji Sportowych – ogólna charakterystyka

Organizacja zawodów snowboardowych na poziomie szkolnym

Sprawdzian z teorii

WideoanalizaPraktyka:

Ustawienie sylwetki, pozycja podstawowa

Rozjeżdżenie, jazda w pozycji, wjazd wyciągiem, skręt rotacyjny, ślizgowy, cięty NW WN, śmig

Nauka elementarnych technik snowboardowych w płaskim terenie i lekko opadającym

Jazda wyciągiem przodem i tyłem

Skręt rotacyjny, ślizgowy, NW

Sposoby i wprowadzanie metod nauczania

Przejazd łatwych form terenowych

Wprowadzenia roli instruktora w zajęciach

Pokaz oceniania technik snowboardowych

Elementy techniki free style’u

Prowadzenie zajęć przez kursantów

Rodzaje szkoleń

Błędy i ich korekta, ćwiczenia korygujące

Ćwiczenia z grupami początkującymi

Nauka skrętu kompensacyjnego, Instruowanie /opis+pokaz/Forma i wymogi egzaminacyjne:

Sprawdzian techniczny obejmujący jazdę skrętem rotacyjnym przodem i tyłem, ślizgowy przodem i tyłem, cięty NW, WN śmig

Free style (ewolucje dowolne)

Przejazd slalomu szkolnego w wyznaczonym czasie

Znajomość opisów technik snowboardowych oraz ich demonstrowanie

Przygotowanie konspektu, oraz przeprowadzenie lekcji snowboardowej

Zaliczenie teorii ze snowboardu w trakcie kursu

Pozytywny wynik egzaminu końcowego z teorii i praktyki snowboardu w zakresie realizowanego programu

Terminy kursów

Poniżej przedstawiamy terminarz kursów instruktorskich, trenerskich i szkoleń w poszczególnych miastach.


Obecnie terminarz kursów instruktorskich jest pusty


Jeżeli podane powyżej terminy nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin specjalnie dla Państwa.
W tym celu prosimy o kontakt.
Ważne informacje i kwestionariusz osobowy do pobrania
Kursy na instruktora i trenera Szkolenia doskonalące i medyczne Zapisz się na kurs Dokumenty do pobrania

Facebook | CKKS YouTube | CKKS Google+ | CKKS