Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych

Orzeł

Kurs na instruktora Koszykówki

Zobacz wszystkie terminy

Koszykówka


Koszykówka jest aktualnie jedną z najpopularniejszych gier zespołowych współczesnego świata sportu. Cieszy się ona olbrzymią popularnością milionów fanów na całym globie, którzy marzą o grze w NBA i od małego naśladują wielkie postaci jakimi niewątpliwie są Michael Jordan, Kobe Bryant, Lebron James czy nasz Marcin Gortat.

Koszykówka jest to gra zespołowa zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Uczy ona pewnych reguł oraz zasad przestrzeganych podczas treningu, dlatego też koszykówka to odpowiedni sport dla młodych ludzi, których właśnie instruktor może nauczyć gry w koszykówkę, szanowania jej zasad, szacunku do przeciwnika, trenera czy sędziego. Koszykówka daje również wiele możliwości do nauki zdrowego współzawodnictwa przydatnego nie tylko w życiu sportowym ale i w życiu prywatnym.

Po co kurs na instruktora koszykówki ?


Podstawą do prowadzenia zajęć jest posiadanie umiejętności i praktycznych zdolności do pracy z grupą. Na naszych kursach instruktorzy starają się przekazać Wam całe swoje doświadczenie zdobyte w pracy jako trenerzy drużyn koszykarskich w różnych kategoriach wiekowych.

Dlaczego warto zrobić kurs instruktora koszykówki z CKKS?


CKKS   INNI
990-1390zł   600-4000zł
  Plastikowa legitymacja instruktorska.  
  Małe grupy szkoleniowe (maksymalnie 12 osób).  
  Bezpłatne egzaminy i poprawki.  
  Możliwość bezpłatnego powtórzenia całego kursu.  
  Wykwalifikowana kadra wykładowców i absolwentów AWF.  
  Wpis do placówek oświatowych.  
  Nadzór Kuratorium Oświaty.  
  Nadzór Urzędu Marszałkowskiego.  
  Wpis do RIS (Rejestr Instytucji Szkoleniowych).  
  Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w cenie kursu.  
  Płatny staż dla najlepszych kursantów.  
  Rabaty przy zapisach grupowych (min. 2 osoby).  
  Ukryte koszty.  


W naszej ofercie znajdziecie zarówno kurs na Instruktora Rekreacji Ruchowej jak i na Instruktora Sportu.

Instruktor Rekreacji Ruchowej (IRR):
Część specjalistyczna: 990zł.
Część ogólna: 200zł.
Łącznie: 1190zł.

Instruktor Sportu (IS):
Część specjalistyczna: 1190zł.
Część ogólna: 200zł.
Łącznie: 1390zł.

Z opłaty za część ogólną zwolnieni są absolwenci szkół wyższych ( wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ), osoby które ukończyły część ogólną kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu i osoby posiadające już legitymację instruktorską.
Dokładny opis części ogólnej kursów instruktorskich oraz możliwości zwolnienia z opłaty i egzaminu znajdziecie tutaj:

Część ogólna kursu Instruktora Rekreacji Ruchowej

Część ogólna kursu Instruktora Sportu

Kurs kończy się egzaminem zdawanym przed komisją CKKS. Po zdaniu egzaminu i złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów kursant w ciągu 20 dni roboczych otrzymuje dwie legitymacje wg następującego wzoru.

 legitymacja CKKS

Szczegółowy opis placówki wydającej uprawnienia znajduje się w zakładce „O NAS”

Ilość kursantów: max 16 osób.

 

Ramowy program części specjalistycznej na Instruktora Koszykówki.


Przepisy w koszykówce, sędziowie, planowanie zajęć i strategii treningowej, dobór ćwiczeń do grup wiekowych.

Koszykówka i jej rola w edukacji młodzieży, organizacja zawodów i turniejów.

Aspekty psychologii w koszykówce.

Zasób specjalistycznych ćwiczeń wpływających na poprawienie motoryki, metodyka nauczania oraz technika wykonywanych ćwiczeń.

Umiejętności taktyczno-techniczne drużyny w ataku, atak indywidualny i drużynowy, techniczne umiejętności zawodnika z piłką, systemy ataku grupowego i indywidualnego.

Obrona indywidualna, grupowa, drużynowa - gra strefą, przekazanie, obrona 1x1, system stref.

Terminy kursów

Poniżej przedstawiamy terminarz kursów instruktorskich, trenerskich i szkoleń w poszczególnych miastach.
Jeżeli podane powyżej terminy na "Kurs Instruktora Koszykówki" nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin specjalnie dla Państwa.
W tym celu prosimy o kontakt.
Ważne informacje i kwestionariusz osobowy do pobrania
Kursy na instruktora i trenera Szkolenia doskonalące i medyczne Zapisz się na kurs Dokumenty do pobrania

Facebook | CKKS YouTube | CKKS Google+ | CKKS