tel: 71 307 12 11, email: sekretariat@ckks.pl
  Zaloguj się
ckks-logo
MEN

Samookaleczenia i inne zachowania autoagresywne wśród dzieci i młodzieży

Zobacz wszystkie terminy Galeria zdjęć Opinie absolwentów

Zachowania autoagresywne są zjawiskiem coraz częściej występującym wśród młodych ludzi w wieku szkolnym. Każde takie działanie powinno być sygnałem ostrzegawczym dla dorosłej osoby (nauczyciela, rodzica), że dziecko wymaga pomocy.

Cel edukacyjny:

Poszerzenie wiedzy na temat zachowań autoagresywnych. Umiejętność wstępnego rozpoznawania przyczyn autoagresji oraz zdobycie wiedzy na temat możliwych form pomocy. Umiejętność planowania profilaktyki oraz oddziaływań systemowych w pracy z dzieckiem z zachowaniami autoagresywnymi.

Program:

  • Rodzaje zachowań autoagresywnych.
  • Przyczyny zachowań autoagresywnych.
  • Skala problemu.
  • Formy i sposoby pomocy uczniowi z zachowaniami autoagresywnymi.
  • Systemowe formy wsparcia w przypadku zachowań autoagresywnych.
  • Umiejętności i kompetencje:

Uczestnik będzie potrafił rozpoznawać symptomy wskazujące na zachowania autoagresywne, dokonać wstępnej analizy przyczyn oraz zaplanować formy pomocy adekwatne do potrzeb.

Metody pracy:

  • Prezentacja
  • Wykład
  • Analiza przypadku

Czas szkolenia: 3 godziny dydaktycznych
Forma szkolenia: szkolenie dostępne w formie stacjonarnej oraz Online Live (na żywo)
Prowadzący: mgr Jakub Chejna,
więcej o naszym prowadzącym https://ckks.pl/instruktor/396/mgr-Jakub-Chejna

Uczestnicy po zakończeniu otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z Akredytacją Kuratorium Oświaty na druku CKKS.


Procedura zgłoszenia na szkolenie:
Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia, znajdujący się na dole strony
Wpłacić 100 zł zaliczki (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
52-131 Wrocław
ul. Buforowa 4e
mBank S.A. nr rachunku bankowego:
08 1140 2004 0000 3702 6852 8371
tytułem: Samookaleczenia , imię i nazwisko kursanta

Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne:
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

Jeżeli masz więcej pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego
e-mail: sekretariat@ckks.pl lub tel: 71 307 12 11

Powyższy opis i program ma charakter poglądowy i może zostać zmieniony w zależności od warunków organizacyjnych i osoby prowadzącej zajęcia.
Terminy kursów

Poniżej przedstawiamy aktualny terminarz w poszczególnych miastach.
Jeżeli podane powyżej terminy na "Samookaleczenia i inne zachowania autoagresywne wśród dzieci i młodzieży" nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin specjalnie dla Państwa. W tym celu prosimy o kontakt przez formularz "Zaproponuj termin".
 Zaproponuj termin

Opinie absolwentów CKKS

Opinie absolwentów CKKS

Brak opinii


Galeria zdjęć

Galeria zdjęć


Facebook | CKKS YouTube | CKKS Instagram | CKKS