tel: 71 307 12 11, email: sekretariat@ckks.pl
  Zaloguj się
ckks-logo
MEN

Patostreaming jako zagrożenie dla rozwoju dzieci i młodzieży

Zobacz wszystkie terminy Galeria zdjęć Opinie absolwentów

Patostreaming jest nowym i dużym zagrożeniem dla rozwoju dzieci i młodzieży. Nauczyciele sporadycznie spotykają się z tym zjawiskiem, a jeszcze rzadziej o patostreamingu słyszą rodzice. O tym czym są patostreamy i patostreamerzy wie natomiast większość uczniów szkół podstawowych i prawie każdy nastolatek w szkole średniej. Informacje przedstawione podczas szkolenia pozwolą poszerzyć wiedzę, aby odpowiednio rozpoznawać i reagować w momencie, kiedy młody człowiek zacznie interesować się destrukcyjnym światem patostreamerów.

Cel edukacyjny:

Poszerzenie wiedzy na temat nowego zagrożenia jakim jest patostreaming. Pozyskanie umiejętności rozpoznawania i odpowiedniego reagowania na zagrożenie. Wiedza nt. profilaktyki i ochrony dziecka przed patostramingiem. Zwiększenie wiedzy z zakresu prawa oraz pozaszkolnych możliwości przeciwdziałania zjawisku patostreamingu.

Program:

 • Czym jest patostreaming?
 • Krótka historia rozwoju zagrożenia w Polsce.
 • Z czego wynika atrakcyjność patostreamingu wśród dzieci i młodzieży.
 • Główne postacie – współcześni negatywni bohaterowie młodych ludzi.
 • Zagrożenia wynikające z patostreamingu.
 • Prawo a patostreaming.
 • Jak rozpoznać zagrożenie, reagować, planować profilaktykę, gdzie szukać pomocy?

Umiejętności i kompetencje:

 • Uczestnik szkolenia będzie potrafił rozpoznać zagrożenia wynikające z patostreamingu.
 • Poszerzy wiedzę na temat aspektów prawnych.
 • Nabędzie umiejętności planowania oddziaływań profilaktycznych i odpowiedniego przeciwdziałania zjawiskom patostreamingu.

Metody pracy: 

 • Prezentacja
 • Wykład
 • Analiza przypadku
 • Ćwiczenia indywidualne

Czas szkolenia: 3 godziny dydaktycznych
Forma szkolenia: szkolenie dostępne w formie stacjonarnej oraz Online Live (na żywo)
Prowadzący: mgr Jakub Chejna,
więcej o naszym prowadzącym https://ckks.pl/instruktor/396/mgr-Jakub-Chejna

Uczestnicy po zakończeniu otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z Akredytacją Kuratorium Oświaty na druku CKKS.


Procedura zgłoszenia na szkolenie:
Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia, znajdujący się na dole strony
Wpłacić 100 zł zaliczki (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
52-131 Wrocław
ul. Buforowa 4e
mBank S.A. nr rachunku bankowego:
08 1140 2004 0000 3702 6852 8371
tytułem: Patostreaming , imię i nazwisko kursanta

Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne:
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

Jeżeli masz więcej pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego
e-mail: sekretariat@ckks.pl lub tel: 71 307 12 11

Powyższy opis i program ma charakter poglądowy i może zostać zmieniony w zależności od warunków organizacyjnych i osoby prowadzącej zajęcia.
Terminy kursów

Poniżej przedstawiamy aktualny terminarz w poszczególnych miastach.
Jeżeli podane powyżej terminy na "Patostreaming jako zagrożenie dla rozwoju dzieci i młodzieży" nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin specjalnie dla Państwa. W tym celu prosimy o kontakt przez formularz "Zaproponuj termin".
 Zaproponuj termin

Opinie absolwentów CKKS

Opinie absolwentów CKKS

Brak opinii


Galeria zdjęć

Galeria zdjęć


Facebook | CKKS YouTube | CKKS Instagram | CKKS