tel: 71 307 12 11, email: sekretariat@ckks.pl
    Newsletter
MEN

IPET i WOPFU- diagnoza, tworzenie, praca z dokumentem

Zobacz wszystkie terminy Galeria zdjęć Opinie absolwentów  Liczba absolwentów: 187

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji każdy uczeń ze specjalnymi potrzebami w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia nauki musi mieć stworzoną Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia oraz Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny.
 Dzięki szkoleniu nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy dowiedzą się, w jaki sposób zrealizować obowiązek prawny jednocześnie tworząc pragmatyczne narzędzie wykorzystywane w codziennej pracy w taki sposób, żeby nie stało się ono „martwym” dokumentem.

Cel edukacyjny:

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę, w jaki sposób, zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym” przygotować Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny oraz Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia.
W jaki sposób zorganizować zespół ds. IPET oraz jak przygotować w sposób niezbędny do realizacji zaleceń, żeby stał się pożytecznym narzędziem w codziennej pracy.

Do kogo skierowane jest szkolenie:

Dzięki szkoleniu nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy dowiedzą się, w jaki sposób zrealizować obowiązek prawny jednocześnie tworząc pragmatyczne narzędzie wykorzystywane w codziennej pracy w taki sposób, żeby nie stało się ono „martwym” dokumentem.

Program:

 • Podstawa prawna i najważniejsze zapisy ustawy.
 • IPET i WOPFU – założenia a rzeczywistość.
 • Budowanie Zespołu i podział ról w Zespole.
 • Planowanie diagnozy i jej przeprowadzenie.
 • Tworzenie WOPFU zgodnie z przeprowadzoną diagnozą.
 • Tworzenie IPET na podstawie WOPFU.
 • Przeszkody i rozwiązania w procesie planowania, tworzenia i realizacji IPET i WOPFU.

Umiejętności i kompetencje:

 • Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę w jaki sposób przygotować IPET oraz WOPFU uczniowi zgodnie z rozporządzeniem oraz w terminie narzuconym przez Ministerstwo.
 • Będzie potrafił zbudować zespół złożony z fachowców niezbędnych do przygotowania i późniejszej realizacji zaleceń edukacyjno – terapeutycznych.
 • Dzięki nabytej wiedzy uczestnicy szkolenia będą potrafić tworzyć narzędzia zgodne z ustawą, a jednocześnie skuteczne i pragmatyczne, które będą wykorzystywać w codziennej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

Metody pracy:

 • Prezentacja
 • Wykład
 • Analiza przypadku
 • Analiza dokumentu
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia w grupach


Czas szkolenia: 6 godzin dydaktycznych
Forma szkolenia: szkolenie dostępne w formie stacjonarnej oraz Online Live (na żywo)
Prowadzący: mgr Jakub Chejna,
więcej o naszym prowadzącym https://ckks.pl/instruktor/396/mgr-Jakub-Chejna

Uczestnicy po zakończeniu otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia z Akredytacją Kuratorium Oświaty na druku CKKS.


Procedura zgłoszenia na szkolenie:
Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia, znajdujący się na dole strony
Wpłacić 100 zł zaliczki (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
52-131 Wrocław
ul. Buforowa 4e
mBank S.A. nr rachunku bankowego:
08 1140 2004 0000 3702 6852 8371
tytułem:IPET i WOPFU , imię i nazwisko kursanta

Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne:
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

Jeżeli masz więcej pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego
e-mail: sekretariat@ckks.pl lub tel: 71 307 12 11

Powyższy opis i program ma charakter poglądowy i może zostać zmieniony w zależności od warunków organizacyjnych i osoby prowadzącej zajęcia.
Terminy kursów

Poniżej przedstawiamy aktualny terminarz w poszczególnych miastach.


Obecnie terminarz kursów instruktorskich jest pusty


Jeżeli podane powyżej terminy nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin specjalnie dla Państwa. W tym celu prosimy o kontakt przez formularz "Zaproponuj termin".
 Zaproponuj termin Ważne informacje i kwestionariusz osobowy do pobrania

Przeczytaj opinie naszych absolwentów

Brak opinii
Obsługa Klientów i Kursów
sekretariat@ckks.pl
tel. 71 307 12 11
tel. 733 330 303
 
Zaświadczenia i Marketing
zaswiadczenia@ckks.pl
marketing@ckks.pl
tel. 83 307 01 70
 • Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego
  "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm"
  udzieloną przez PFR S.A.

  Wszytkie prawa zastrzeżonie.
  Copyright © 2014 r. “CKKS” Kopiowanie bez zgody właściciela serwisu surowo zabronione. Strona korzysta z plików Cookie, przebywając tutaj akceptujesz to, więcej w regulaminie.