tel: 71 307 12 11, email: sekretariat@ckks.pl
Newsletter  Zaloguj się
ckks-logo
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
Orzeł
Wybrałeś kurs: Fizjoterapia w Sporcie
Termin: 07-08 grudnia 2019, Miasto: Biała Podlaska
Kurs oczekuje na zebranie minimalnej grupy
Cena: 450 zł 405 zł jeszcze przez 22 dni
        
W przypadku nie podania numeru NIP i wpłacenia zaliczki lub pełnej wpłaty zgodnie z obecnymi przepisami nie będzie możliwości wystawienia Faktury w późniejszym terminie.

Tego pola nie wypełniaj


* Akceptuję regulamin znajdujący się na stronie

Oświadczenie
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (motyw 42 RODO)


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora - Centrum Kształcenia Kadr Sportowych Bartłomiej Cienciała z siedzibą Wrocław 52-131 Buforowa 4e. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji i realizacji kursu. Oświadczam jednocześnie, iż swoje dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam ponadto, że są one zgodne z prawdą.
Oświadczam również, iż zostałem przez administratora danych zapoznany z treścią Polityki Prywatności CKKS, celach i sposobach przetwarzania danych oraz prawie dostępu, do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, żądania usunięcia oraz żądania ograniczenia przetwarzania.

Wyrażam zgodę na wysyłanie przez Centrum Kształcenia Kadr Sportowych informacji w celach marketingowych w formie korespondencji e-mail na wskazany adres


* Pola wymagane.

Terminy realizacji kursów zależne są od naboru uczestników.

Sport Fizjoterapia Oświata Szkolenia dofinansowane Zapisz się na kurs Dokumenty do pobrania

Facebook | CKKS YouTube | CKKS