tel: 71 307 12 11, email: sekretariat@ckks.pl
  Zaloguj się
ckks-logo
MEN

SPRAWDŹ aktualne wytyczne i ograniczenia. Koronawirus a Edukacja i organizacja kształcenia w NPDN.

Od soboty, 17 października w całym kraju wprowadzone zostają nowe wytyczne odnośnie walki z koronawirusem. Poniżej przedstawiamy jak wpłyną nowe ograniczenia na realizację kształcenia oraz jakie zmiany zostają wprowadzone w poszczególnych strefach

Ograniczenia są modyfikowane w zależności od rozwoju sytuacji w kraju. Centrum Kształcenia Kadr Sportowych jako Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli (NPDN) wprowadza realizację nauczania w formie HYBRYDOWEJ w strefie żółtej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, w strefie czerwonej wszystkie zajęcia teoretyczne realizowane będą w formie zdalnej a zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ograniczeniem liczebności grup.  

Szczegółowe wytyczne dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ - WYTYCZNE

Pełne wytyczne aktualizowane na stronie Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej:

SERWIS INFORMACYJNY RP - PEŁNE WYTYCZNE OBOWIĄZUJĄCE W KRAJU

 

Co zmieni się od najbliższej soboty - 17.10.2020 ?

Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej):

Strefa czerwona

(aktualne miasta i powiaty należące do strefy czerwonej SERWIS INFORMACYJNY RP - PEŁNE WYTYCZNE OBOWIĄZUJĄCE W KRAJU):

Organizacja kształcenia w NPDN CKKS

Organizacja kursów i szkoleń przez naszą placówkę Doskonalenia Nauczycieli będzie prowadzona zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dbając o bezpieczeństwo uczestników i wykładowców z jednoczesnym zachowaniem wysokiej jakości kształcenia wprowadzamy następujące zasady:

 


Facebook | CKKS YouTube | CKKS Instagram | CKKS