tel: 71 307 12 11, email: sekretariat@ckks.pl
 
ckks-logo
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
Orzeł

Dofinansowanie na Kursy i Szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych i KFS

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych Bartłomiej Cienciała -  Podmiotem świadczącym usługi w Bazie Usług Rozwojowych

Zyskaj nawet 80% dofinansowania na swój Kurs lub Szkolenie!

 

Wpis do BUR

    CKKS wpisany na listę organizatorów w Bazie Usług Rozwojowych:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=28768

Czym jest Baza Usług Rozwojowych

    W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)”. Celem projektu jest powszechny dostęp do najwyższej  jakości usług dla przedsiębiorstw i pracowników. Wszystkie podmioty wpisane do BUR muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i wpisy do rejestrów. Jest to gwarancja jakości świadczonych usług dla firm, które zapisują się na szkolenia poprzez BUR. Bazę Usług Rozwojowych dostępną na portalu uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

    W BUR znajdziemy: szkolenia, kursy, doradztwo, studia podyplomowe, dzięki którym firmy i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz osiągać wyznaczone cele edukacyjne i biznesowe. BUR istnieje od  2015 r. Powstała z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników, Poprzednikiem BUR była baza - „Inwestycja w Kadry”.
    Funkcje BUR:
- zapewnia otwarty dostęp do informacji na temat certyfikowanych podmiotów świadczących usługi rozwojowe i ofert szkoleniowych i doradczych tych podmiotów, tak aby każdy mógł w sposób prosty i szybki wyszukać interesującą go tematykę i konkretną usługę,
- w przypadku braku usługi, która jest poszukiwana przez użytkownika istnieje możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę”,
- stwarza użytkownikom możliwość oceny usług, z których korzystali.

Dofinansowanie na usługi dla przedsiębiorcy sektora MSP i jego pracowników.

    W ramach dostępnych projektów, można ubiegać się o dofinansowanie do 80% na usługi szkoleniowe i doradcze dostępne w BUR.
Kwoty wsparcia i możliwość dofinansowania zależne są od regionu.
Podstawowe informacje o dofinansowaniu:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Informacje o dofinansowaniu dla regionów:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Kontakt w sprawie dofinansowań:
mgr Marta Świrdowska - 574 771 701, marta.swirdowska@ckks.pl
mgr Iwona Kandora - 793244744, iwona.kandora@ckks.pl

Facebook | CKKS YouTube | CKKS