Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
Medycznych Edukacji i Biznesu

Orzeł

CKKS w Bazie Usług Rozwojowych

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych Bartłomiej Cienciała -  Podmiotem świadczącym usługi w Bazie Usług Rozwojowych

Wpis do BUR

    CKKS wpisany na listę organizatorów w Bazie Usług Rozwojowych:
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=28768

Czym jest Baza Usług Rozwojowych

    W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)”. Celem projektu jest powszechny dostęp do najwyższej  jakości usług dla przedsiębiorstw i pracowników. Wszystkie podmioty wpisane do BUR muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i wpisy do rejestrów. Jest to gwarancja jakości świadczonych usług dla firm, które zapisują się na szkolenia poprzez BUR. Bazę Usług Rozwojowych dostępną na portalu uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

    W BUR znajdziemy: szkolenia, kursy, doradztwo, studia podyplomowe, dzięki którym firmy i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz osiągać wyznaczone cele edukacyjne i biznesowe. BUR istnieje od  2015 r. Powstała z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników, Poprzednikiem BUR była baza - „Inwestycja w Kadry”.
    Funkcje BUR:
- zapewnia otwarty dostęp do informacji na temat certyfikowanych podmiotów świadczących usługi rozwojowe i ofert szkoleniowych i doradczych tych podmiotów, tak aby każdy mógł w sposób prosty i szybki wyszukać interesującą go tematykę i konkretną usługę,
- w przypadku braku usługi, która jest poszukiwana przez użytkownika istnieje możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę”,
- stwarza użytkownikom możliwość oceny usług, z których korzystali.

Dofinansowanie na usługi dla przedsiębiorcy sektora MSP i jego pracowników.

    W ramach dostępnych projektów, można ubiegać się o dofinansowanie do 80% na usługi szkoleniowe i doradcze dostępne w BUR.
Kwoty wsparcia i możliwość dofinansowania zależne są od regionu.
Podstawowe informacje o dofinansowaniu:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
Wyszukiwanie usług.
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/helps/help-browser
a
Sport Fizjoterapia Oświata Biznes Zapisz się na kurs Dokumenty do pobrania

Facebook | CKKS YouTube | CKKS Google+ | CKKS