Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych

Orzeł
W szerokiej ofercie kursów znajdziecie Państwo kursy trenerskie i instruktorskie.

Kursy trenerskie jak i instruktorskie odbywają się w dwóch formach:
 • Kursy tygodniowe (od poniedziałku do niedzieli)
 • Kursy weekendowe (3x sobota-niedziela)
 • Kursy weekendowe (intensywne) - (2x piątek-niedziela)

 • Zarówno forma weekendowa jak i tygodniowa jest bardzo intensywna i zajęcia mogą się odbywać w godzinach 8-21 (oczywiście z przerwami na posiłek i chwilę odpoczynku)

  Mogą Państwo wybrać czy chcecie uczestniczyć w kursie na instruktora sportu czy rekreacji ruchowej.

  Kursy na instruktora sportu różnią się od rekreacji ruchowej trudnością pytań na egzaminie końcowym oraz wymagane są od kursanta większe umiejętności techniczne.
  Ilość godzin ustalana jest w zależności od dyscypliny i ilości uczestników na kursie.

  Różnica cenowa podana jest w szczegółowym opisie każdego z kursów.

  Wg ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. uczestnikami kursów instruktorskich lub trenerskich mogą być osoby spełniające następujące warunki:
 • mają ukończone 18 lat;
 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie;
 • nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wysiłku fizycznym;
 • posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.9))

 • Aby zapisać się na kurs należy wejść na stronę danego kursu, następnie w terminach wybrać miasto kursu i wypełnić formularz zgłoszenia znajdujący się przy dacie, która Państwu odpowiada.

  W celu potwierdzenia swojego udziału w kursie należy wpłacić zaliczkę w kwocie 100zł. lub pełną opłatę za kurs na poniższe konto bankowe:

  Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
  ul. Buforowa 4e
  52-131 Wrocław

  Nr rachunku bankowego:
  08 1140 2004 0000 3702 6852 8371

  W przypadku wpłaty zaliczki pozostała kwota musi zostać uregulowana do dnia rozpoczęcia kursu.
  W celu rozłożenia płatności na raty prosimy o kontakt telefoniczy aby ustalić najdogodniejszą formę i termin płatności.

  W celu otrzymania legitymacji należy komplet dokumentów przesłać na adres:
  Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
  Dział Zaświadczeń
  21-500 Biała Podlaska, ul. Piłsudskiego 13/8

  Dokumenty na kurs instruktorski:

 • 2 zdjęcia legitymacyjne (4,5cm x 3,5cm)
 • wypełniony i podpisany kwestionariusz: ( pobierz PDF )
 • wypełnione i podpisane podanie do dyrektora CKKS ( pobierz PDF )
 • kserokopię matury, świadectwa szkolnego lub dyplomu studiów
 • potwierdzenie przelewu
 • kserokopię dokumentu zwalniającego z opłaty za część ogólną (tylko dla zwolnionych)

 • Dokumenty na kurs trenerski:

 • 2 zdjęcia legitymacyjne duże (6,5cm x 4,5cm)
 • wypełniony i podpisany kwestionariusz ( pobierz PDF )
 • wypełnione i podpisane podanie do dyrektora CKKS ( pobierz PDF )
 • kserokopię matury, świadectwa szkolnego lub dyplomu studiów
 • potwierdzenie przelewu


 • Kursy na instruktora i trenera Szkolenia doskonalące i medyczne Zapisz się na kurs Dokumenty do pobrania

  Facebook | CKKS YouTube | CKKS Google+ | CKKS