tel: 71 307 12 11, email: sekretariat@ckks.pl
    Newsletter
MEN

Przygotowanie Pedagogiczne

Zobacz wszystkie terminy Galeria zdjęć Opinie absolwentów  Liczba absolwentów: 105

Studia niestacjonarne - 3 semestry/300 godz.

Koszt: 3900 zł. (z możliwością rozłożenia na raty)

Dlaczego Przygotowanie Pedagogiczne?

Najczęstszą potrzebą do podjęcia studiów podyplomowych jest chęć pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych, bądź uzyskania nowych kwalifikacji czy też rozwinięcia zainteresowań. Studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne to wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii, niezbędna do sprawowania opieki w oświacie (dotyczy zarówno placówek publicznych jak i niepublicznych). Absolwent ww. kierunku zdobywa wiedzę oraz umiejętności pedagogiczno-psychologiczne, dydaktyczne oraz kwalifikacje zawodowe, które są podstawą w pracy z dziećmi na każdym szczeblu edukacji. Student w trakcie studiów zapoznaje się z nowatorskimi metodami pracy, uczy się prowadzenia zajęć wychowawczych i zdobywa umiejętności praktyczne, które wpłyną na skuteczną pracę, a dodatkowo wzbogaca własny warsztat wiedzy przydatny w życiu prywatnym.

Kwalifikacje zawodowe - Przygotowanie Pedagogiczne.

Jak sama nazwa wskazuje, celem tych studiów jest uzyskanie kwalifikacji z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 z dnia 2 sierpnia 2019).Studia podyplomowe o kierunku Przygotowanie pedagogiczne nadają uprawnienia i możliwość pracy w placówkach oświatowych typu szkoła, przedszkole, świetlica, dom dziecka itp. Dodatkowo dają możliwości założenia własnej działalności np. placówki edukacyjnej, jak również rozwijają w obrębie własnych doświadczeń osobistych.

Adresaci studiów z Przygotowania Pedagogicznego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie wymogów kształcenia do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450 z dnia 2 sierpnia 2019) studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, kierowane są przede wszystkim do:

 • absolwentów studiów I i II stopnia, bądź jednolitych studiach magisterskich którzy zamierzają zdobyć zatrudnienie w placówkach oświatowych
 • osób potrzebujących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne do wykonywania pracy o charakterze nauczyciela
 • absolwentów co najmniej studiów I stopnia, którzy przygotowują się do pracy w nauczaniu przedmiotów zawodowych, zarówno teoretycznej jak i praktycznej części

Ogólny program studiów.

Program realizowany podczas studiów obejmuje następujące obszary tematyczne:

 • pedagogika ogólna, pedagogika społeczna, oraz podstawy pedagogiki specjalnej,
 • etyka pracy nauczyciela,
 • elementy profilaktyki w szkole,
 • diagnoza pedagogiczna, terapia pedagogiczna,
 • psychologia ogólna, psychologia rozwoju człowieka, psychologia wychowawcza, psychologia społeczna,
 • dydaktyka ogólna, planowanie pracy dydaktycznej,
 • metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotowym,
 • bezpieczeństwo ucznia,
 • metodyka nauczania,
 • komunikacja nauczyciela,
 • praktyka dydaktyczna,
 • praktyka opiekuńczo-wychowawcza

Szczegółowy plan nauczania przedstawiony zostanie w pierwszym dniu zajęć, na które serdecznie zapraszamy!

Ukończeniem studiów podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego jest praca dyplomowa, po której zaliczeniu absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Opłaty za studia

1 wpłata roczna 3.900 zł
2 wpłaty półroczne 2000 zł
4 wpłaty kwartalne 1000 zł
Wpisowe 300 zł

W celu zapisania się na studia wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia dostępny niżej przy wybranym mieście i terminie po czym skontaktuje się z Państwem pracownik obsługi studiów podyplomowych.

Powyższy opis i program ma charakter poglądowy i może zostać zmieniony w zależności od warunków organizacyjnych i osoby prowadzącej zajęcia.
Terminy kursów

Poniżej przedstawiamy aktualny terminarz w poszczególnych miastach.
Jeżeli podane powyżej terminy na "Przygotowanie Pedagogiczne" nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin specjalnie dla Państwa. W tym celu prosimy o kontakt przez formularz "Zaproponuj termin".
 Zaproponuj termin

Przeczytaj opinie naszych absolwentów

Brak opinii
Obsługa Klientów i Kursów
sekretariat@ckks.pl
tel. 71 307 12 11
tel. 733 330 303
 
Zaświadczenia i Marketing
zaswiadczenia@ckks.pl
marketing@ckks.pl
tel. 83 307 01 70
 • Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego
  "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm"
  udzieloną przez PFR S.A.

  Wszytkie prawa zastrzeżonie.
  Copyright © 2014 r. “CKKS” Kopiowanie bez zgody właściciela serwisu surowo zabronione. Strona korzysta z plików Cookie, przebywając tutaj akceptujesz to, więcej w regulaminie.