tel: 71 307 12 11, email: sekretariat@ckks.pl
  Zaloguj się
ckks-logo
MEN

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Zobacz wszystkie terminy Galeria zdjęć Opinie absolwentów

Czas trwania: 2 semestry (12 weekendów) 210 godzin.

Forma zajęć: stacjonarna lub zdalna

Koszt: 4200 zł. ( z możliwością rozłożenia na raty)

Jeżeli jesteś już absolwentem CKKS za studia podyplomowe zapłacisz 10% mniej

Studia podyplomowe o kierunku Psychoterapia dzieci i młodzieży mają na celu ukierunkować i przygotować obecną i przyszłą kadrę pedagogiczną do skutecznej i owocnej pracy z dziećmi. Przede wszystkim wzbogacić i doskonalić nabytą dotychczas wiedzę i umiejętności terapeuty, a także wyposażyć w odpowiednie narzędzia do pracy, niezbędne w kontekście prawidłowego rozwoju, jak również dysfunkcji w młodym wieku.

Nauczanie to adresowane jest do wszystkich, którzy mają kontakt z dziećmi(absolwenci szkół wyższych), ale przede wszystkim do psychologów, pedagogów, pracowników żłobków, przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, poradni itp. oraz wszystkim przyszłym pracownikom działającym w tej branży.

Ramowy program zajęć.

Ogólny program realizowany podczas studiów obejmuje następujące obszary tematyczne:

  • wprowadzenie do psychoterapii
  • metody diagnostyczne
  • podstawy terapii behawioralnej
  • terapia zaburzeń
  • psychoterapia zaburzeń lękowych i depresyjnych
  • terapia indywidualna i grupowa
  • praca z dzieckiem trudnym
  • zachowania autodestrukcyjne
  • psychologia motywacji

Szczegółowy plan nauczania przedstawiony zostanie w pierwszym dniu zajęć, na które serdecznie zapraszamy!

Zakończeniem kształcenia jest praca dyplomowa, po której zaliczeniu absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Powyższy opis i program ma charakter poglądowy i może zostać zmieniony w zależności od warunków organizacyjnych i osoby prowadzącej zajęcia.
Terminy kursów

Poniżej przedstawiamy aktualny terminarz w poszczególnych miastach.
Jeżeli podane powyżej terminy na "Psychoterapia dzieci i młodzieży" nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin specjalnie dla Państwa. W tym celu prosimy o kontakt przez formularz "Zaproponuj termin".
 Zaproponuj termin

Opinie absolwentów CKKS

Opinie absolwentów CKKS

Brak opinii


Galeria zdjęć

Galeria zdjęć


Facebook | CKKS YouTube | CKKS Instagram | CKKS