tel: 71 307 12 11, email: sekretariat@ckks.pl
    Newsletter
MEN

Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Zobacz wszystkie terminy Galeria zdjęć Opinie absolwentów  Liczba absolwentów: 103

Organizacja kształcenia

Rodzaj studiów: studia podyplomowe - 2 semestry , 230 godzin w tym 30 godzin praktyk,

Forma studiów: hybrydowe (Online - Live/ e learning /samokształcenie/ stacjonarne)

Cel: Studia te mają na celu przygotowanie słuchaczy do nabycia kwalifikacji potrzebnych do pełnienia funkcji kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

Uzyskane kwalifikacje: Studia mają charakter kwalifikacyjny - ukończenie Organizacji i Zarządzania Oświatą umożliwia pełnienie funkcji dyrektora, funkcji kierowniczej w placówce oświatowej lub samorządowej zgodnie z rozporządzeniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w placówce publiczne takie jak: przedszkole, publicznej szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa oraz placówka. Po ukończeniu studiów podyplomowych, odbyciu praktyk w czasie trwania studiów i zdaniu egzaminu końcowego absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych organizowanych przez CKKS na podstawie umowy z uczelnią partnerską zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Adresaci: oferta skierowana jest do nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów nauczania, którzy chcą ubiegać się o stanowisko dyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole lub innej placówce oświatowej (kwalifikacje te są bowiem niezbędne do pełnienia funkcji dyrektora każdej placówki oświatowej w świetle obowiązujących przepisów), oraz do pracowników nadzoru pedagogicznego.

Ramowy Program

1. Teoria organizacji i zarządzania

2. Prawne uwarunkowania w działalności placówki oświatowej i elementy prawa pracy

3. Psychologiczne podstawy kierowania placówką oświatową

4. Kierowanie zmianą

5. Zarządzanie, administracja i organizacja oraz sprawowanie nadzoru pedagogicznego

 • RODO w placówce oświatowej
 • Zarządzanie dokumentacją placówki oświatowej
 • Zarządzanie finansami w placówce oświatowej
 • BHP i ochroną p.poż.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i organizacja kształcenia specjalnego
 • Zagrożenia dzieci i młodzieży – przeciwdziałanie i współpraca z organami wspierającymi
 • Ewaluacja placówki oświatowej
 • Rada pedagogiczna, rada rodziców
 • Podstawa programowa – cele kształcenia z uwzględnieniem etapów edukacyjnych i typów szkół
 • Współpraca placówki oświatowej z podmiotami zewnętrznymi i środowisko lokalne
 • Nowoczesne technologie wspomagające zarządzanie placówką oświatową

6. Kompetencje osobiste dyrektora jako menedżera placówki

 • Autoprezentacja,wizerunek dyrektora
 • Komunikacja interpersonalna i negocjacje
 • Budowanie relacji
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Wystąpienia Publiczne
 • Asertywność

7. Marketing w edukacji

8. Zarządzanie czasem i planowanie pracy

9. Zamówienia publiczne

10. Pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy UE w polskim systemie edukacji 

Opłaty za studia

1 wpłata roczna 4200 zł
2 wpłaty półroczne 2150 zł
4 wpłaty kwartalne 1075 zł
Wpisowe 300 zł

W celu zapisania się na studia wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia dostępny niżej przy wybranym mieście i terminie po czym skontaktuje się z Państwem pracownik obsługi studiów podyplomowych.

Powyższy opis i program ma charakter poglądowy i może zostać zmieniony w zależności od warunków organizacyjnych i osoby prowadzącej zajęcia.
Terminy kursów

Poniżej przedstawiamy aktualny terminarz w poszczególnych miastach.


Obecnie terminarz kursów instruktorskich jest pusty


Jeżeli podane powyżej terminy nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin specjalnie dla Państwa. W tym celu prosimy o kontakt przez formularz "Zaproponuj termin".
 Zaproponuj termin

Przeczytaj opinie naszych absolwentów

Brak opinii
Obsługa Klientów i Kursów
sekretariat@ckks.pl
tel. 71 307 12 11
tel. 733 330 303
 
Zaświadczenia i Marketing
zaswiadczenia@ckks.pl
marketing@ckks.pl
tel. 83 307 01 70
 • Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego
  "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm"
  udzieloną przez PFR S.A.

  Wszytkie prawa zastrzeżonie.
  Copyright © 2014 r. “CKKS” Kopiowanie bez zgody właściciela serwisu surowo zabronione. Strona korzysta z plików Cookie, przebywając tutaj akceptujesz to, więcej w regulaminie.