Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych

Orzeł
Łukasz Grochowski

Łukasz Grochowski
Kursy na instruktora i trenera Szkolenia doskonalące i medyczne Zapisz się na kurs Dokumenty do pobrania

Facebook | CKKS YouTube | CKKS Google+ | CKKS