tel: 71 307 12 11, email: sekretariat@ckks.pl
  Zaloguj się
ckks-logo
MEN
mgr Edyta Aktepe

mgr Edyta Aktepe

Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, pedagogikę rodzinną oraz resocjalizację na Akademii Ignatianum w Krakowie, 6 letnie szkolenie specjalistyczne z psychoterapii w Katedrze Psychiatrii przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jest również mediatorem rodzinnym, doświadczenie w mediacji-moduł specjalizacyjny na studiach z zakresu „Mediacje, negocjacje oraz konflikt”.
Pani Edyta aktepe jest certyfikowanym pedagogiem terapeutą. Przez wiele lat w pracy zawodowej ukończyła szereg kursów specjalistycznych z obszaru pomocy terapeutycznej, diagnozy oraz terapii depresji, pracy z młodzieżą (programy profilaktyczne oraz terapeutyczne), terapii oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, warsztaty umiejętności psychologicznych, socjoterapii, dramy, terapii pedagogicznej z elementami logopedii. Terapię prowadzi w nurcie integracyjnym łączącym wiele szkół i doświadczenie wielu specjalistów.
Głównymi filarami jej pracy terapeutycznej jest terapia psychodynamiczna oraz systemowa. Pomoc skierowana jest do osób z zaburzeniami odżywiania (bulimia, anoreksja ), zaburzeniami nastroju, z depresją lub stanami depresyjnymi, mających trudności w relacjach, poczuciem własnej wartości, trudności z emocjami (kontrola), znajdują się w sytuacjach kryzysowych, zmagają się z zaburzeniami lekowymi, nerwicą, samotnością.
Prowadzi terapię rodzinną i partnerską, pomaga rodzicom w ich zmaganiu się z rodzicielstwem, dzieciom oraz młodzieży. Wsparcie osób będących na emigracji oraz terapię osób z Zespołem Aspergera i autyzmem. Umiejętności terapeutyczne zdobyła między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie (prowadzenie terapii indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej), Przystani Psychologicznej ( psychoterapia indywidualna i grupowa, warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci ), Przestrzeń Psychologiczna ( psychoterapia online, poradnictwo rodzinne oraz małżeńskie ), Prowadząc terapię online, Stowarzyszeniu ASLAN (terapia rodzinna), Fundacji SYNAPSIS (praca terapeutyczna z osobami z autyzmem oraz Zespołem Aspergera i ich rodzinami), Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz szkole podstawowej i gimnazjum a także praktyce prywatnej.Prowadzi szkolenia

Trening Umiejętności Społecznych
07-08 listopada 2020 LIVE - forma zdalna ( Oczekuje )

Facebook | CKKS YouTube | CKKS Instagram | CKKS