tel: 71 307 12 11, email: sekretariat@ckks.pl
  Zaloguj się
ckks-logo
MEN
mgr Ewelina Cienciała

mgr Ewelina Cienciała

 Ukończyła studia wyższe z zakresu Pedagogiki Specjalnej - resocjalizacja oraz studia podyplomowe z Edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego i Psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. 

Była wykładowcą w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach, prowadząc taki przedmiot jak: Psychospołeczne aspekty rehabilitacji dzieci i młodzieży z dysfunkcjami. 

Dodatkowo ukończyła takie kursy jak Oligofrenopedagogika, Socjoterapia oraz Tyflopedagogika. 

 Prowadzi Kurs Wychowawcy Wypoczynku i Kurs Kierownika Wypoczynku. 

Obecnie pracuje jako pedagog i non stop podnosi swoje umiejętności na różnego rodziaju konferencjach i szkoleniach. 


Facebook | CKKS YouTube | CKKS Instagram | CKKS