tel: 71 307 12 11, email: sekretariat@ckks.pl
 
ckks-logo
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
Orzeł

Pierwsza pomoc przedmedyczna

 W obecnych czasach postęp cywilizacyjny nie zwalnia ani na chwilę, a tempo życia każdego z nas jest bardzo szybkie.

Jaki jest nasz styl życia?

Stresująca praca, zanieczyszczone środowisko i mało czasu dla najbliższych to problemy około 65% mieszkańców Polski. Życie w takich warunkach ma zdecydowanie negatywny wpływ na zdrowie człowieka i przyczynia się do powstawania chorób cywilizacyjnych.

Cierpimy na choroby wynikające ze nieprawidłowego odżywiania, ciągłego stresu w pogoni za życiem jakie sobie wymarzyliśmy.

Robiąc wiele rzeczy w pośpiechu częściej dochodzi do wypadków zarówno komunikacyjnych jak i tych związanych z wykonywaną pracą.

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć co spotka nas następnego dnia, dlatego kurs pierwszej pomocy przedmedycznej powinien odbyć każdy bo być może uratujemy życie naszym najbliższym.

Biorąc pod uwagę wymienione zagrożenia i styl życie większości z nas umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest szczególnie ważna.

Czym jest pierwsza pomoc?

Aby przybliżyć czym jest pierwsza pomoc przedmedyczna możemy posłużyć się jej definicją i określić ją jako:

zespół czynności wykonywanych w określonej kolejności w razie wypadku lub nagłego ataku choroby w celu ochrony zdrowia lub życia poszkodowanego i zminimalizowania późniejszych niekorzystnych następstw zaistniałej sytuacji…

Najprościej tłumacząc jest to prawidłowe udzielenie pomocy w przypadku zagrożenia życia do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Niejednokrotnie tylko szybka reakcja, może uratować życie drugiej osobie.

Z uwagi na to, że życie jest największą wartością jaką może posiadać człowiek, niedawno zostały wprowadzone regulacje prawne, donoszące się do sytuacji nie udzielenia pomocy w sytuacji zagrożenia życia. To dodatkowo powinno motywować do odbycia kursu z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dlaczego warto wiedzieć jak pomóc?

Oprócz oczywistych korzyści jakie możemy dać innym oraz sobie gdy przejdziemy dobry kursy pierwszej pomocy warto też wiedzieć, że nieudzielnie pierwszej pomocy może narazić nas na duże problemy. Kodeks karny jasno określa co powinniśmy zrobić w przypadki zagrożenia życie lub zdrowia innej osoby. Wg artykułu 162 Kodeksu Karnego:

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

 

Podsumowując…

Na pewno warto wiedzieć jak można uratować czyjeś życie czy zdrowie w przypadku zagrożenia. Umiejętne zastosowanie zasad pierwszej pomocy możemy nabyć tylko na profesjonalnie przygotowanym kursie. Zatem zachęcamy Was do tego być poszukać doświadczonych ludzi, którzy nauczą Was co zrobić gdy zajdzie potrzeba uratowania innej osoby.

Sport Fizjoterapia Oświata Szkolenia dofinansowane Zapisz się na kurs Dokumenty do pobrania

Facebook | CKKS YouTube | CKKS