Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Orzeł

W szerokiej ofercie kursów znajdziecie Państwo kursy trenerskie , instruktorskie i szkolenia.

 

Wykaz dokumentów, które należy wypełnić znajduje się w drugiej części tekstu.

 

WAŻNE INFORMACJE PODSTAWOWE:

Formy kursów/szkoleń:

Tygodniowa (od poniedziałku do niedzieli)

Weekendowa - 3 zjazdy (3x sobota-niedziela)

Weekendowa(intensywna) po 3 dni, od piątku - 2 zjazdy (2x piątek-niedziela)

Zarówno forma weekendowa jak i tygodniowa jest bardzo intensywna i zajęcia mogą się odbywać w godzinach 8-21 (oczywiście z przerwami na posiłek i chwilę odpoczynku)

W przypadku kursu instruktorskiego:

Mogą Państwo wybrać czy chcecie uczestniczyć w kursie na instruktora sportu czy rekreacji ruchowej.

Kursy na instruktora sportu różnią się od rekreacji ruchowej trudnością pytań na egzaminie końcowym oraz wymagane są od kursanta większe umiejętności techniczne.

Ilość godzin ustalana jest w zależności od dyscypliny i ilości uczestników na kursie.

Różnica cenowa podana jest w szczegółowym opisie każdego z kursów.

Warunki uczestnictwa w kursach instruktorskich/trenerskich:

Wg ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. uczestnikami kursów instruktorskich lub trenerskich mogą być osoby spełniające następujące warunki:

 • mają ukończone 18 lat;
 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie;
 • nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wysiłku fizycznym;
 • posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.9))

Warunki uczestnictwa w szkoleniach:

Wg ustawy o Wychowawcy wypoczynku z 2016 r  uczestnikami kursów Wychowawcy wypoczynku i Kierownika Wypoczynku mogą być osoby spełniające następujące warunki:

 • mają ukończone 18 lat;
 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie;
 • nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wysiłku fizycznym;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.9))

Warunkiem uczestnictwa w pozostałych szkoleniach:

 • mają ukończone 16 lat;
 • posiadają minimalną wiedzę i podstawowe umiejętności z zakresu tematycznego, którego dotyczy szkolenie. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z nasza obsługą kursów i szkoleń.

ZAPIS NA KURS/SZKOLENIE:

Aby zapisać się na kurs/szkolenie należy wejść na stronę danego kursu/szkolenia, następnie w terminach wybrać miasto kursu i wypełnić formularz zgłoszenia znajdujący się przy dacie, która Państwu odpowiada.

POTWIERDZENIE ZAPISU:

W celu potwierdzenia swojego udziału w kursie/szkoleniu należy wpłacić zaliczkę w kwocie 100 zł. lub pełną opłatę za kurs na poniższe konto bankowe:

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych

ul. Buforowa 4e

52-131 Wrocław

Nr rachunku bankowego:

08 1140 2004 0000 3702 6852 8371

 

W przypadku wpłaty zaliczki pozostała kwota musi zostać uregulowana do dnia rozpoczęcia kursu.

W celu rozłożenia płatności na raty prosimy o kontakt telefoniczny aby ustalić najdogodniejszą formę i termin płatności.

KWESTIONARIUSZE I ZDJĘCIA

DOKUMENTY KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO CKKS:

(zgodnie z polityką Centrum Kształcenia Kadr Sportowych dot. ochrony danych osobowych, kwestionariusz należy osobiście wysłać lub dostarczyć na wskazany adres, najlepiej listem poleconym. Prowadzący kursy/szkolenia nie mają uprawnień do zbierania kwestionariuszy oraz wszelkich danych osobowych uczestników)


A
dres:

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych

Dział Zaświadczeń

21-500 Biała Podlaska, ul. Piłsudskiego 13/8


Lub wysłać skan formularzy i zdjęć na maila zaswiadczenia@ckks.pl, w tytule wpisujemy KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - Imię i Nazwisko. ( w przypadku kursu trenerskiego bądź instruktorskiego, przesłanie skanu FOTOGRAFII w formacie JPG jest równoznaczne, że CKKS wydaje tylko nową legitymację trenerską lub instruktorską w formie KARTY plastikowej)

Dokumenty obowiązujące wszystkich:

Kwestionariusz osobowy. (POBIERZ)

Dodatkowo na kurs instruktorski:

2 zdjęcia legitymacyjne (4,5cm x 3,5cm)

kserokopię dokumentu zwalniającego z opłaty za część ogólną (tylko dla zwolnionych)

Dodatkowo na kurs trenerski:

2 zdjęcia legitymacyjne duże (6,5cm x 4,5cm)

Ważne: (do kursów instruktorskich i trenerskich) jeżeli chcemy tylko nową LEGITYMACJĘ PLASTIKOWĄ - nie ma konieczności wysyłania zdjęć w formie papierowej, wystarczy kwestionariusz osobowy i skan zdjęcia w formacie JPG wysłane na maila zaswiadczenia@ckks.pl, w tytule maila Kwestionariusz Osobowy i zdjęcie- imię i nazwisko.)

W razie pytań odnośnie dokumentów zapraszamy do kontaktu z działem zaświadczeń:
zaswiadczenia@ckks.pl, 83 307 01 70


Obsługa Klientów i Kursów
tel. 71 307 12 11
tel. 733 330 303
sekretariat@ckks.pl
Zaświadczenia i Marketing
tel. 83 307 01 70
zaswiadczenia@ckks.pl
marketing@ckks.pl

łowicka akademia sportuKulturysta.com | Trening, suplementacja, diety, fitnessbasementgym
CKKS na facebook CKKS na youtube CKKS na Google+
Wszytkie prawa zastrzeżonie. Copyright © 2014 r. “CKKS” Kopiowanie bez zgody właściciela serwisu surowo zabronione. Strona korzysta z plików Cookie, przebywając tutaj akceptujesz to, więcej w regulaminie.
Facebook | CKKS YouTube | CKKS Google+ | CKKS