Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Orzeł
W  szerokiej ofercie kursów znajdziecie Państwo kursy trenerskie i instruktorskie.

Kursy trenerskie jak i instruktorskie odbywają się w dwóch formach:

Kursy tygodniowe (od poniedziałku do niedzieli)

Kursy weekendowe (3x sobota-niedziela)

Kursy weekendowe (intensywne) - (2x piątek-niedziela)Zarówno forma weekendowa jak i tygodniowa jest bardzo intensywna i zajęcia mogą się odbywać w godzinach 8-21 (oczywiście z przerwami na posiłek i chwilę odpoczynku)

Mogą Państwo wybrać czy chcecie uczestniczyć w kursie na instruktora sportu czy rekreacji ruchowej.

Kursy na instruktora sportu różnią się od rekreacji ruchowej trudnością pytań na egzaminie końcowym oraz wymagane są od kursanta większe umiejętności techniczne.
Ilość godzin ustalana jest w zależności od dyscypliny i ilości uczestników na kursie.

Różnica cenowa podana jest w szczegółowym opisie każdego z kursów.

Wg ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. uczestnikami kursów instruktorskich lub trenerskich mogą być osoby spełniające następujące warunki:

mają ukończone 18 lat;

posiadają co najmniej wykształcenie średnie;

nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wysiłku fizycznym;

posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;

nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.9))Aby zapisać się na kurs należy wejść na stronę danego kursu, następnie w terminach wybrać miasto kursu i wypełnić formularz zgłoszenia znajdujący się przy dacie, która Państwu odpowiada.

W celu potwierdzenia swojego udziału w kursie należy wpłacić zaliczkę w kwocie 100zł. lub pełną opłatę za kurs na poniższe konto bankowe:

Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
ul. Buforowa 4e
52-131 Wrocław

Nr rachunku bankowego:
08 1140 2004 0000 3702 6852 8371

W przypadku wpłaty zaliczki pozostała kwota musi zostać uregulowana do dnia rozpoczęcia kursu.
W celu rozłożenia płatności na raty prosimy o kontakt telefoniczy aby ustalić najdogodniejszą formę i termin płatności.


Na pierwsze zajęcia należy mieć ze sobą cały komplet dokumentów takich jak:

2 zdjęcia legitymacyjne (4,5x3,5 - kurs instruktorski; 6,5x4,5 - kurs trenerski)

wypełniony i podpisany kwestionariusz ( pobierz PDF )

wypełnione i podpisane podanie do dyrektora CKKS ( pobierz PDF )

kserokopię matury, świadectwa szkolnego lub dyplomu studiów

potwierdzenie przelewu

kserokopię dokumentu zwalniającego z opłaty za część ogólną (tylko dla zwolnionych)Powyższy komplet dokumentów należy dostarczyć NAJPÓŹNIEJ w dniu rozpoczęcia kursu!
Kursy na instruktora i trenera Szkolenia doskonalące i medyczne Zapisz się na kurs
Obsługa Klientów i Kursów
tel. 71 307 12 11
tel. 733 330 303
sekretariat@ckks.pl
Zaświadczenia i Marketing
tel. 83 307 01 70
zaswiadczenia@ckks.pl
marketing@ckks.pl

łowicka akademia sportuKulturysta.com | Trening, suplementacja, diety, fitnessbasementgym
CKKS na facebook CKKS na youtube CKKS na Google+
Wszytkie prawa zastrzeżonie. Copyright © 2014 r. “CKKS” Kopiowanie bez zgody właściciela serwisu surowo zabronione. Strona korzysta z plików Cookie, przebywając tutaj akceptujesz to, więcej w regulaminie.
Facebook | CKKS YouTube | CKKS Google+ | CKKS